Påmelding til Landsmøte 2017

Bergsbygda Montessoriskole i Telemark er vertskap for Landsmøtet 2017, som arrangeres 31. mars og 1. april.

Landsmøtet finner sted på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. På hotellets nettside finner du veibeskrivelse og informasjon om nærmeste flyplass, togstasjon og bussholdeplass. Det er gratis parkering ved hotellet for deltakere.

Påmeldingsfrist: 15. februar. Vi kan ikke garantere ledig kapasitet på hotellet etter dette.

Hva skjer på landsmøtet?

Landsmøtet begynner kl 11 fredag 31. mars og avsluttes kl 16 lørdag 1. april. I tillegg til selve Landsmøtet blir det arrangert tur til Bergsbygda Montessoriskole med ferge, med omvisning og underholdning og foredrag. Dette er inkludert i prisen, og program vil bli sendt ut i god tid.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

Kontingent, handlingsplan for 2017-2019 og innmeldte saker. I tillegg blir det valg av forbundsstyre og valgkomité. Årsregnskap, styrets årsberetning og styrets budsjett for inneværende år skal legges fram for landsmøtet til orientering. Les mer i NMFs vedtekter.

Hvem kan delta på landsmøtet?

Hver skole og barnehage kan sende valgte utsendinger som har tale-, forslags- og stemmerett. Stemmerett knyttes til betalt kontingent.

 • Hver skole har 1 fast utsending til landsmøtet for de første 50 elevene og deretter 1 for hver påbegynte 100 elever utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av skolestyret.
 • Hver barnehage har 1 fast utsending for de første 50 barnehageplassene og deretter en ny utsending for hver påbegynte 100 plasser utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av barnehagens styre.
 • Medlemmer i forbundsstyret er valgte utsendinger til landsmøtet.
 • I tillegg kan hver skole- eller barnehageeier, som ikke er en lokalforening, delta med 1 utsending.
 • Forbundssekretær/ daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Oppsummert:
Barnehager/skoler med inntil 50 barn: 1 utsending
Barnehager/skoler med 51 til 150 barn: 2 utsendinger
Barnehager/skoler med 151 til 250 barn: 3 utsendinger
I tillegg kan skole- eller barnehageeier sende 1 utsending.

Utregningen tar utgangspunkt i antall barn rapportert inn til Udir høsten 2016. Dersom skolen eller barnehagen ønsker å sende ytterligere deltakere til landsmøtet, kan disse delta som observatører. Lokalforeninger som er medlem av forbundet kan også delta som observatører. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett.

Dersom en utsending blir forhindret fra å delta på landsmøtet, kan en vara delta som utsending i stedet.

Påmelding og priser

Utsendinger:

 • Konferansepakke rom for 1 person (inkluderer lunsj begge dager, festmiddag, overnatting og frokost): 1930 kroner per person.
 • Konferansepakke rom for 2 personer  (inkluderer lunsj begge dager, festmiddag, overnatting og frokost): 1730 kroner per person.
 • Deltakelse uten overnatting (inkluderer lunsj begge dager og festmiddag): 1395 kroner per person.

Observatører:

 • Konferansepakke rom for 1 person (inkluderer lunsj begge dager, festmiddag, overnatting og frokost): 2200 kroner per person.
 • Konferansepakke rom for 2 personer  (inkluderer lunsj begge dager, festmiddag, overnatting og frokost): 2000 kroner per person.
 • Deltakelse uten overnatting (inkluderer lunsj begge dager og festmiddag): 1650 kroner per person.

Deltakere får også tilgang til badeparken ved hotellet, mens overnattingsgjester i tillegg kan bruke treningssenteret. Norsk Montessoriforbund sender ut faktura i forkant av konferansen, og påmelding er bindende.

Bruk skjemaet under til å melde deg på. Dersom du ønsker å melde på flere enn fire deltakere, kan du ta kontakt med oss, eller sende inn skjemaet to ganger.

Hvis du for eksempel ønsker å komme dagen før og trenger en ekstra overnatting, kan du skrive dette i kommentarfeltet. Dette er ikke inkludert i pakkeprisen og betales direkte til hotellet på stedet, men vi kan legge det inn i bestillingen til hotellet.

Påmelding

 • Du får en automatisk bekreftelse sendt til epostadressen du oppgir her.
 • Deltaker 1

 • Velg om den påmeldte kommer som utsending eller observatør. Hver skole og barnehage har et begrenset antall utsendinger. Kun utsendinger har tale-, stemme- og forslagsrett under landsmøtet.
 • Dersom du velger dobbeltrom må du skrive hvem som skal dele rom i kommentarfeltet. Pris er oppgitt for utsendinger/observatører.
 • Deltaker 2

 • Velg om den påmeldte kommer som utsending eller observatør. Hver skole og barnehage har et begrenset antall utsendinger. Kun utsendinger har tale-, stemme- og forslagsrett under landsmøtet.
 • Dersom du velger dobbeltrom må du skrive hvem som skal dele rom i kommentarfeltet. Pris er oppgitt for utsendinger/observatører.
 • Deltaker 3

 • Velg om den påmeldte kommer som utsending eller observatør. Hver skole og barnehage har et begrenset antall utsendinger. Kun utsendinger har tale-, stemme- og forslagsrett under landsmøtet.
 • Dersom du velger dobbeltrom må du skrive hvem som skal dele rom i kommentarfeltet. Pris er oppgitt for utsendinger/observatører.
 • Deltaker 4

 • Velg om den påmeldte kommer som utsending eller observatør. Hver skole og barnehage har et begrenset antall utsendinger. Kun utsendinger har tale-, stemme- og forslagsrett under landsmøtet.
 • Dersom du velger dobbeltrom må du skrive hvem som skal dele rom i kommentarfeltet. Pris er oppgitt for utsendinger/observatører.