Handlingsplan for toårsperioden 2015-2017

Landsmøtet har vedtatt en handlingsplan som forbundsstyret skal gjennomføre i perioden 2015-2017.

Organisasjonsbygging:
– Arbeide med økonomi, annonsesalg og fond/ legatstøtte.
– Gjennomføre barnehagelederkonferanse og skolelederkonferanse hvert år i november.
– Bistå søkerskoler og personer som ønsker å starte montessoribarnehage.
– Gi god informasjon ut til medlemsskolene og -barnehagene, i form av regelmessige nyhetsbrev.

Samfunnskontakt:
– Delta aktivt i Friskolenes Kontaktforum.
– Besvare relevante offentlige høringer.
– Holde kontakt med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet.
– Holde kontakt med fagpolitikere på Stortinget.
– Arbeide for å bedre rammevilkårene for private barnehager og private skoler.
– Aktivt samarbeide med internasjonale montessorimiljøer.
– Arbeide for å utrede muligheten for etablering av kommunale montessoribarnehager og -skoler.

Markedsføring:
– Utgi Montessori magasin 4 ganger per år.
– Legge ut relevant informasjon på NMFs nettsider og Facebookprofil.
– Tilrettelegge for medieoppslag og være tilgjengelig for pressen.

Kvalitetsutvikling:
– Ferdigstille pedagogisk plan for montessoribarnehagene.
– Sikre at Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår er oppdatert til enhver tid.
– Arbeide aktivt for opprettelse av nye montessoribarnehager og montessoribarnehagegrupper.
– Tilby relevante kurs til montessoribarnehagene og -skolene i Norge.