Styret

Styret i Norsk Montessoriforbund (NMF) blir valgt på landsmøtet, som avholdes hvert andre år. Det nåværende styret ble valgt i 2015, og sitter fram til neste landsmøte våren 2017.

Du kan lese Norsk Montessoriforbunds mandat og oppgaver her.

Styreleder:
Jon Terje Bjørke (Oppland)
Tlf: 905 58 932
E-post: jonterjeb@hotmail.com

Nestleder:
Jennifer Varbanov (Hedmark)

Petter Torp (Oslo)
Hilde Beate Tørnby (Vestfold)
Stephanie Chaigneau (Akershus)
Ellen Jacoby Steina (Oslo)
Helle Sagstuen (Oppland)

Varamedlemmer
1. vara: Christian Talén (Oslo)
2. vara: Berit Skogli (Nordland)
3. vara: —

Madlena Ulrich trakk seg fra styret i august 2015, og 1. vara, Helle Sagstuen, rykket dermed inn som ordinært styremedlem i hennes sted. NMF er derfor uten 3. varamedlem i perioden fram til neste landsmøte. Christian Talén rykket dermed opp som 1. vara, og Berit Skogli rykket opp som 2. vara.

Valgkomité
Eva Bækkel (leder)
Cato Jonassen
Edith Krohn Marleau

Valgkomiteen arbeider for å legge frem forslag til nytt forbundsstyre til landsmøtet i 2017. Forslag til nye medlemmer til styret kan sendes på e-post til Eva Bækkel (eva@bambini.no) fortløpende gjennom perioden.