Rombak Montessoriskole søker pedagog

Vil du være med å utvikle skolen vår?

Da en av våre ansatte skal ut i fødselspermisjon, søker vi etter en ny pedagog til vår stab skoleåret 2017/2018.

Er du klar for en jobb? -Da kan det være deg vi trenger!
Vi søker pedagog i 100% midlertidig stilling fra høsten 2017

Vi søker etter deg som allerede har erfaring med Montessoripedagogikk, eller har lyst til å bli kjent med montessoripedagogikk. Du som er engasjert og motivert til å jobbe med barn og deres utviklingsreise innenfor læring og mestring. Respekt, ærlighet, selvstendighet og orden er blant hovedprinsippene på skolen vår.

Den vi ønsker å ansette er:

  • Utdannet lærer med bachelor.
  • Helst videreutdanning i Montessoripedagogikk eller har realfag og spes.ped i din fagkrets
  • Glødende opptatt av barns læring, samt deres utvikling til å bli søkende, tilpasningsdyktige og medskapende unge mennesker.
  • Opptatt av å skape en arena for utforskning og læring, der kreativ tenking er en del av hverdagen.
  • Trygg på sin egen rolle som rollemodell og pedagog.
  • Faglig dyktig og søkende i sin egen læring.

Vi tilbyr deg:

  • Mulighet til å være med på å videreutvikle skolen vår.
  • Spennende utviklingsmuligheter og nyskapende arbeid.
  • Et dyktig, støttende og positivt arbeidsmiljø.
  • Konkurransedyktige økonomiske betingelser.

Rombak Montessoriskole hadde oppstart høsten 2013. Den ligger i naturskjønneomgivelser ved Rombaksfjorden ca. 1 mil nord for Narvik sentrum.

For nærmere info om stillingen og skolen, ta kontakt med:
rektor Anita Munkvold
Tlf: 769-52577 mob: 90556448.

Søknadsfrist: 01.08.17

Søknad med CV sendes til:
anita@rombakms.no

Rombak Privatskole Forening
Rombak Montessoriskole, Fagerjordveien 194, 8517 Narvik Tlf: 76 95 25 77 mobil: 97 56 58 39
mail: post@rombakmontessoriskole.org