Assistent på Oslo Montessoriskole

Vi søker etter en assistent i barneskolen til våre aldersblandede grupper i barneskolen, fortrinnsvis på mellomtrinnet, i en 50-100 % stilling.

Stillingene er vikariat for resten av skoleåret 2017-18, med muligheter for forlengelse.

Søker får jobbe i team med  kontaktlærere, faglærer og spesialpedaog, og skal jobbe tett med enkeltelever med spesielle behov, etter opplegg fra spesialpedagog / kontaktlærer.

Stillingen kan også kombineres med å jobbe på SFO etter skoletid.

Det er ingen formelle krav til utdanning eller erfaring, men søkere med montessorierfaring eller ønske om  videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt. Du må ha vilje og evne til et tett samarbeid med teamet og kunne jobbe med elever i ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Lønn etter avtaleverk for Oslo kommune

Søknadsfrist 12.03.2018

Stilling ledig fra 01.04.2018
Stilling ledig til 30.06.2018

Søknad sendes
Oslo Montessoriskole
Huldreveien 28
Pb 92, Slemdal
0710 OSLO

Søknaden merkes
assistent i barneskolen

Kontaktperson
Vivian Torp, inspektør