Bærum Montessoriskole søker allmennlærer 7-10. trinn

Bærum Montessoriskole er en skole i vekst med 114 elever fordelt på 1. – 10. årstrinn fra høsten 2017.

Vi blir ca 30 ansatte, inkludert administrasjon og SFO-personale, og holder til i naturskjønne omgivelser på Ballerud gård på Høvik.

Bærum Montessoriskole tilbyr et godt montessoriarbeidsmiljø.

Allmennlærer 7.-10. trinn

Vi trenger en allmennlærer, helst med montessorierfaring, til våre elever i gruppe 3. Gruppen består av 30 elever i aldersblandet gruppe på 7.-10. trinn. Vi oppfordrer også søkere med høgskole- og universitetsbakgrunn til å søke. Vi ser primært etter fagkombinasjonen matematikk og naturfag, men du må også være fleksible til å undervise/veilede i andre fag.

I en montessoriungdomsskole er lærerens viktigste oppgave å hjelpe hver enkelt ungdom til selvstendighet. Læreren skal være rollemodell, diskusjonspartner og veileder. Han/hun må kjenne til ungdommens behov og interesser, og møte dem med respekt. Du må kunne lytte, gi råd, veilede, oppmuntre, modellere, utfordre, være stabil, solid og konsekvent. Montessorimiljøet er dynamisk og vi trenger fleksibilitet i lærerteamet.

Stillingen er 80-100% og har tiltredelse 1.8. Arbeidstiden er mellom 8.00 – 16.00.

Teamet består av to kontaktlærere, faglærere, spesiallærere, og assistenter. Lærerne samarbeider tett, både i og utenfor undervisning. Vi legger derfor stor vekt på gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Hvis du har det lille ekstra vil du trives hos oss. Gode norskkunnskaper er en betingelse.

Er dette noe for deg, ta kontakt!

Søknadsfrist: 30. mai 2017

Søknad merkes gruppe 3
Kontaktperson: Liv Bjørkgård

Stiftelsen Bærum Montessoriskole
Ballerud Alle 1
1363 HØVIK
Telefon: 67 83 08 40
E-post: liv.bjorkgaard@barummontessoriskole.no
Web: http://www.montessori-baerum.no/