Heltberg barne- og ungdomsskole søker montessoripedagoger til oppstart 2017

Vi er engasjerte og målrettede! Vil du bygge Norges beste skole sammen med oss?

Vi er godt i gang med 1. skoleår, og har 21 elever på ungdomsskolenivå. Vi opplever stor tilsøkning for skoleåret 2017/2018, og vil høsten 2017 være en 1 til 10 skole med elever på aller trinn. Derfor søker vi allerede nå etter flere dyktig Montessori utdannede pedagoger som har lyst til å være med å bygge og videreutvikle vår nystartede skole. Den vi søker er videreutdannet Montessorilærer, gjerne i tillegg til formell undervisningskompetanse på grunnskolenivå. Søkere med annen lærerutdanning kan også være aktuelle, men for å få fast ansettelse hos oss må man være villig til å ta videreutdanning innen Montessoripedagogikk.

Er du klar for ny jobb allerede nå? Da kan det være vi trenger deg allerede fra januar 2017. 

De vi ønsker å ansette er:

  • glødende opptatt av barns læring samt deres utvikling til å bli søkende, tilpasningsdyktige og medskapende unge mennesker.
  • opptatt av å skape en arena for utforskning og læring.
  • trygg på sin egen rolle som rollemodell, lærer og veileder.
  • faglig dyktige og søkende i sin egen læring.

Vi tilbyr deg:

  • mulighet til å være med på å bygge og videreutvikle skolen vår.
  • spennende utviklingsmuligheter og nyskapende arbeid.
  • dyktige og støttende kollegaer samt en tydelig leder.
  • konkurransedyktige økonomiske betingelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Marina Kofiloto, på mobil 922 39 322.

Lønn etter avtale.

Om Heltberg barne- og ungdomsskole
Heltberg Barne- og ungdomsskole startet opp i Drammen høsten 2016. Skolen vil fra og med skoleåret 2017/2018 være en 1 til 10 skole med elever i 3 aldersblandede grupper/ klasser.

Skolen drives etter Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper, og baserer sin pedagogiske plattform på Læreplan for Montessoriskolen. Denne læreplanen ivaretar i sin helhet Kunnskapsløftet.

Målet vårt er å skape en inkluderende, utforskende og medskapende skole som sikrer elevene våre en spennende og utviklende skolehverdag. Vi tror dette bidrar til at våre elever får mulighet til å tilegne seg kunnskap og videreutvikle sine evner til den enkeltes fulle potensiale – innenfor rammer som stimulerer til at de blir helstøpte, omsorgsfulle og kunnskapsrike unge medmennesker.

Heltberg barne- og ungdomsskole
Tordenskioldsgate 63
3044 Drammen