Kurs og konferanser

Her finner du en oversikt over kurs, konferanser og andre arrangementer. Klikk på lenkene for mer informasjon. Savner du noe? Tips oss gjerne!

 

25. august – 8. desember: Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Hva betyr hver enkelt sin personlighet for det som skjer på jobb? Og hvordan henger dette sammen med selvinnsikt og selvkontroll, emosjonell intelligens, type A- og B-personlighet, empati og mentalisering? Finnes den ideelle personligheten for ledere, og hva kjennetegner den gode medarbeider?

Kurset arrangeres av PBL Bedriftshelsetjeneste i ulike deler av landet utover høsten. Se oversikt over datoer, byer og hvordan du kan melde deg på her.

 

NOVEMBER

1. november: Konferanse: «Overgrep mot barn – hvordan kan du se, forebygge og ivareta?» i Bodø
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager inviterer sammen med Statens barnehus, Kripos og PBL til fem regionale konferanser om overgrep mot barn. Se her for mer informasjon og påmelding.

3-5. november: 18th Montessori Europe Congress i Haag i Nederland
Montessori Europe arrangerer kongressen, som har tema «Children’s Rights». Les mer og meld deg på her.

8. november: Utdanningspolitisk konferanse ved Virke i Oslo
Under tittelen «En ekstra dimensjon» vil konferansen på ulike måter handle om det private/ideelle bidraget i norsk utdanning. Konferansen er gratis. Les mer og meld deg på her.

9. november – 15. desember: Hvordan håndtere sinte og truende foreldre?
Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er viktig for alle. Hva gjør du dersom en konflikt oppstår eller samarbeidet trues?

Kurset arrangeres av PBL Bedriftshelsetjeneste i ulike deler av landet utover høsten. Se oversikt over datoer, byer og hvordan du kan melde deg på her.

13-14. november: Norsk Montessoriforbunds lederkonferanse i Oslo
Se informasjon om program og påmelding her.

28 og 29. november: Konferanse: «Overgrep mot barn – hvordan kan du se, forebygge og ivareta?» i Stavanger og Oslo
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager inviterer sammen med Statens barnehus, Kripos og PBL til fem regionale konferanser om overgrep mot barn. Se her for mer informasjon og påmelding.

 

DESEMBER

1.-10. desember: Journey to Sacred Montessori
Gratis online symposium rettet mot det internasjonale montessorimiljøet. Konferansen arrangeres av The Institute for Education Studies. Mer informasjon og påmelding her.

18. desember: Seminar: «Fremtidens utdanning» i Oslo
Hvordan påvirker innovasjoner og teknologi utdanningssektoren og hvordan kan dette skape en bedre utdanning som er tilpasset fremtidens behov i arbeidslivet? Hvilke «nøkler» bør skoleledere skaffe seg i en verden i rask endring? Arrangementet er et samarbeid mellom Virke og Den norske Dataforening.

 

2018

 

JANUAR

Montessori for Ageing and Dementia i London og Derbyshire
Workshopen arrangeres av Maria Montessori Institute. Les mer her.

20. januar: Foredrag med Steve Hughes på Hamar
Montessori Innlandet inviterer til gratis foredrag med Steve Hughes. Han har doktorgrad i barnenevropsykologi, leder AMIs forskningskomité og er styreleder for The American Board of Pediatric Neuropsychology. Mer informasjon om tid, sted og påmelding kommer.

29. januar – 8. februar: AMI-assistentkurs på Høgskolen i Sørøst-Norge
Kurset egner seg for alle som arbeider eller ønsker å arbeide i montessoribarnehage eller -skole og som ikke har tatt montessori-lærerutdanning. Kurset arrangeres av Montessorisenteret. Les mer og meld deg på her.

 

MARS

14-17. mars: Montessori Model United Nations Conference i New York
Gjennom et samarbeid med FN får ungdomsskoleelever mulighet til å møte andre ungdommer fra hele verden, og et unikt innblikk i globalt fredsarbeid. Les mer om MMUN her.

APRIL

12-15. april: AMI Annual General Meeting and Montessori Forum 2018 i Amsterdam

 

JUNI

18. juni – 20. juli: Montessori Orientation to Adolescent Studies i Chicago
NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies gir en oversikt over essensielle montessoriprinsipper og bakgrunnsinformasjonen man trenger for å møte behovene hos ungdom. Mer informasjon og påmelding hos Great Work Inc. Dette kurset holdes ved Beacon Academy i Chicago i USA.

25. juni – 25. juli: Montessori Orientation to Adolescent Studies i Ohio
NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies gir en oversikt over essensielle montessoriprinsipper og bakgrunnsinformasjonen man trenger for å møte behovene hos ungdom. Mer informasjon og påmelding hos Great Work Inc. Dette kurset holdes ved Hershey Montessori Farm School i Ohio i USA.

25. juni – 13. juli: Inclusive Education i San Diego
Kurset retter seg mot montessoripedagoger som trenger verktøy for å tilrettelegge for barn med spesielle behov (0-12). Kurset arrangeres av The Montessori Institute of San Diego.

 

JULI

1. juli – 3. august: Montessori Orientation to Adolescent Studies i California
NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies gir en oversikt over essensielle montessoriprinsipper og bakgrunnsinformasjonen man trenger for å møte behovene hos ungdom. Mer informasjon og påmelding hos Great Work Inc. Dette kurset holdes ved Grove School i Redlands i California i USA.

 

AUGUST

4-18. august: 6th Assembly Educateurs sans Frontières i Stellenbosch i Sør-Afrika
Tema for samlingen er «Strengthening Communities for a Sustainable Future». Les mer om EsF, programmet og påmelding her.

24. og 25. august: Introduksjon til montessoripedagogikken i Oslo
Kurset gjennomgår både det teoretiske grunnlaget for og den praktiske gjennomføringen av montessoripedagogikken i barnehage og grunnskole. Kurset egner seg for alle som er interessert i å lære mer om montessori, også foreldre. Kurset arrangeres av Montessorisenteret.

31. august – 1. september: 6th Nordic Montessori Conference 2018 i Helsinki
Annethvert år arrangeres en nordisk montessorikonferanse med deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Denne gangen er det i Finland med tema «Independence through Montessori Education». Mer informasjon kommer.

OKTOBER

5-7. oktober: 19th Montessori Europe Congress i Sofia
Montessori Europes årlige kongress arrangeres denne gang i samarbeid med Institute Montessori Bulgaria.

2021

 

JULI

16-19. juli: 29th International Montessori Congress i Bangkok
Hvert fjerde år arrangeres det internasjonal montessorikongress med deltakere fra hele verden. Denne gang i Bangkok i Thailand. Arrangørene vil legge ut informasjon på denne nettsiden.