Ledig lærerstilling ved Oslo Montessoriskole

Oslo Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessoris prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og mestringsglede hos elevene. Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Lærer i barneskolen, Oslo Montessoriskole

Vi søker etter en montessoripedagog / allmennlærer til en av våre aldersblandede grupper i barneskolen. Stillingen er et årsvikariat for skoleåret 2017-18, med gode muligheter for forlengelse. Ansettelse fra 1. august 2017, med oppstart 14. august.

Søkeren får jobbe i lærerteam med andre kontaktlærere, faglærere og spesialpedaoger.

Søkere med montessoriutdanning eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt. Du må ha vilje og evne til et tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse

  • Allmennlærerutdanning
  • Montessoriutdanning

Arbeidssted Oslo
Type stilling Vikariat, heltid
Lønn   Lønn etter avtaleverk for Oslo kommune
Søknadsfrist  24.05.2017

Stilling ledig fra 01.08.2017
Stilling ledig til 31.07.2018

Søknad sendes: Huldreveien 28, Pb 92, Slemdal, 0710 OSLO
Søknaden merkes «Lærer barneskolen»
Kontaktperson Ellen Jacoby Steina, rektor

Telefon: 22 13 62 50
E-post: ellen.oms@montessori.no
Nettside: www.montessori.no