Ledige lærerstillinger på Vanna Montessoriskole

Vanna Montessioriskole har ledige stillinger for skoleåret 2018 – 2019

Vanna Montessoriskole er en ny skole, etablert 1.august 2016, som ligger på Vannareid i Karlsøy kommune. Vi har elever fra 1. – 10. trinn, samlokalisert med den kommunale barnehagen.

Karlsøy kommune er en øykommune i Troms med om lag 2250 innbyggere. Kommunen ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det innebærer bl.a. redusert skatt og avskriving av studielån etter nærmere regler.

Det er ønskelig at de som søker har montessoriutdanning.

Vi har spesielt behov for kompetanse i realfag og musikk.

Søknadsfrist 01.04.2018

Ta kontakt med skolen v/rektor May-Nina Solberg, tlf 90684863

Vanna Montessoriskole, Skoleveien 26, 9136 Vannareid
Tlf: 48259293, e-post: post@vannamo.no