Norlights Education søker medarbeidere

Norlights Education er på jakt etter nye medarbeidere til sine utdanningsinstitusjoner innen den pedagogiske retningen Montessori.

Rektor:

Vi søker en engasjert, utviklingsorientert og tydelig rektor som vil være en aktiv pådriver for å skape en helhetlig og inkluderende organisasjon for både elever og ansatte.

Rektor er pedagogisk, økonomisk og administrativt ansvarlig.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev
 • Bidra til å utvikle et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Sikre et godt samarbeid med foresatte og andre aktører
 • Forvalte skolens totale ressurser, inkludert økonomi, på en måte som sikrer god undervisning og læring

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning og bred erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen og/eller ungdomsskolen
 • Du har erfaring og bakgrunn innen Montessori
 • Du har ledererfaring og gjerne utdanning i skoleledelse
 • Du har god innsikt i forskning på skoleutvikling og du evner å bruke denne kunnskapen i egen praksis

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og synlig rektor som motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling
 • Din lederstil preges av involvering, redelighet, god kommunikasjon og gjennomføringsevne
 • Du er åpen, raus og har humor, kombinert med tydelige forventninger og tett oppfølging
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Du er nytenkende, analytisk og målrettet

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Mange møtepunkter for faglig utvikling og nettverksbygging
 • En nyetablert skole med fokus på læring og skolemiljø
 • Et godt og trygt elevmiljø
 • Engasjerte kollegaer og foresatte
 • God oppfølging
 • Lønn etter avtale

 

Inspektør:

Vi søker en engasjert, utviklingsorientert inspektør som vil være en aktiv pådriver for å skape en helhetlig og inkluderende organisasjon for både elever og ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Rektors stedfortreder ved behov.
 • Er med å lede skolens prosjekter.
 • Ansvarlig for de ansattes arbeidsplaner.
 • Hovedansvarlig for timeplaner.
 • Har ansvar for vikarer.
 • Har ansvar for spes.ped-oppgaver.
 • Andre oppgaver som er delegert fra rektor.

Utdanningsnivå:

 • Pedagogisk utdanning på universitets-/høgskolenivå og erfaring fra pedagogisk virksomhet. Ledererfaring fra pedagogisk virksomhet er en fordel.
 • Erfaring og bakgrunn innen Montessori.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide og til å kunne motivere og inspirere dine medarbeidere.
 • Personlig engasjement, lyst og evne til å videreutvikle skolen.
 • Opptatt av å finne handlingsrom og utnytte disse.
 • Viser initiativ, humor og arbeidsglede.
 • Setter elevenes faglige læring og trivsel i sentrum.

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver in en ung organisasjon.
 • Et arbeidsmiljø som er preget av samarbeid, utvikling og glede.
 • Lønn etter avtale.

 

Lærer:

Vi søker engasjerte og positive lærere som vil være en aktiv pådriver for å skape en helhetlig og inkluderende organisasjon for skolens elever.

Arbeidsoppgaver:

 • Lærer på privat grunnskole
 • Gjennomføre undervisning i tråd med montessoripedagogikkens prinsipper
 • Drive relasjonsorientert klasseledelse
 • Gjennomføre jevnlig elevsamtaler i tråd med skolens plan

Kvalifikasjoner:

 • Evne til å skape gode og trygge relasjoner til elever på skolen
 • Evne til å bli godt kjent med elevgruppen – være nysgjerrig og bruke mye tid på å bli kjent med hver enkelt elev
 • Kompetanse i språk- og begrepsopplæring
 • Undervisningserfaring fra grunnskole og helst montessoriskole

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet
 • Ønskelig med erfaring og bakgrunn innen Montessoripedagogikk

Personlige egenskaper

 • Gode formidlingsevner
 • Relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å gi jevnlige tilbakemeldinger og motivere elevene
 • Strukturert, systematisk og utholdende
 • Språklig forbilde for elevene
 • Målrettet og ambisiøs
 • Liker utfordringer og tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Kontakt:
Send din søknad og CV til deveci@noredu.no