Lærerens rolle og klasserommet

For å skape den indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeide fra lærernes side.

Å bli montessorilærer krever montessoriutdannelse. Læreren har en rolle som veileder og inspirator i et nøye strukturert og tilrettelagt klasserom. Lærerens oppgave er å undervise, observere, tilrettelegge og evaluere. Med et åpent sinn skal læreren ta del i barnets liv og utvikling innen klassemiljøet. Du kan lese mer om observasjon her.

Hva kjennetegner et montessoriklasserom?

Et montessoriklasserom er annerledes enn et vanlig klasserom. Det preges av et yrende liv, men samtidig av en stor ro. Det er ikke skolepulter i vanlig forstand. Det er heller ikke noe kateter og tavle. Barna arbeider i grupper eller enkeltvis, ved et bord eller på gulvet – avhengig av hva det materiellet de arbeider med krever. Barna jobber ofte aldersblandet, og man ser gjerne at barna hjelper hverandre med ulike oppgaver.

Barna bruker spesiallaget materiell. Hvert materiell bygger videre på arbeid barna har gjort tidligere. Hensikten med materiellet er å hjelpe barna til konkret å forstå abstrakte begreper.

For at barna skal lære seg å ta ansvar for ting og lære seg å dele med andre og vente på tur, finnes det ikke mange eksemplarer av hvert materiell i klasserommet. Etter bruk skal materiellet settes tilbake på plass i den stand det ble hentet.

Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot andre. Det enkelte barn får den oppfølgning det har behov for, uten at dette fører til at andre i klassen sinkes.

Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 60 minutter av gangen. Barnet kan arbeide så lenge det ønsker med et område. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gir vi barna mulighet til å konsentrere og fordype seg.

Et montessoriklasserom er inndelt etter fag, slik at elevene vet nøyaktig hvor de finner materiell og litteratur. Det ligger nøye vurderinger bak valg av plasseringer, møblering, farger og bilder på veggene. Alt i klasserommet skal bidra til å inspirere elevene til ro og arbeidsglede. Elevene har ansvar for til enhver tid å holde orden i klasserommet.

Et klasserom på Jareteigen Montessori utenfor Tønsberg. Foto: Tomas Moss.
Et klasserom på Jareteigen Montessori utenfor Tønsberg. Foto: Tomas Moss.