Ønsker du jobb ved Bleik Montessoriskole?

Bleik Montessoriskole ligger på vestsiden av Andøya i Nordland, ca 10 km fra kommunesenteret Andenes. Informasjon om Andøya finnes på http://www.andoy.kommune.no/ og http://www.visitandoy.info/.

Bleik er et tettsted og fiskevær med ca 450 innbyggere. I tettstedet finnes bl.a en trivelig butikk med kafe og en kommunal barnehage.

Skolen har nærhet til naturen, med fjell og flotte turmuligheter hele året. Vi har også den flotte, lange, hvite Bleikstranda i gangavstand fra skolen. Det er dermed gode muligheter til å bruke naturen som læringsarena.

Skolen holder til i nyoppussede lokaler som er tilrettelagt for Montessoripedagogikk.

Skolen har godkjenning for 75 elever på 1.-7. klassetrinn.
Vi følger Læreplan for Montessoriskolen.
Vi har 3 godkjente Montessoripedagoger og 3 som er godt i gang med Montessoriutdanning.

Bleik Montessoriskole har ledige lærerstillinger og assistentstillinger fra høsten 2018.

Vi ønsker søkere til lærerstillingene som:

  • har godkjent lærerutdanning for å undervise på barnetrinnet
  • har utdanning i eller interesse for Montessoripedagogikk
  • er opptatt av elevenes læring og utvikling
  • ønsker å være med på videreutvikling av skolen

Vi ønsker søkere til assistentstillingen som har:

  • fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • erfaring fra arbeid med elever med spesielle behov
  • kjennskap til og interesse for Montessoripedagogikk

For begge stillingstyper kan vi tilby:

  • gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, herunder medlemskap i Statens pensjonskasse
  • dyktige og erfarne kolleger
  • mulighet til å ta Montessoriutdanning (enkeltmoduler for assistenter)

Søknadsfrist 23. mars 2018

For mer informasjon:
Kontakt rektor Eva N. Fagermyr tlf 90248798,
Epost: rektor@bleikmontessoriskole.no