Spesialpedagog 100 % i vakre Lofoten

Opdøl Montessoriskole har en ledig stilling (100 %), som spesialpedagog fra høsten 2017. Du må være utdannet spesialpedagog, eller utdannet lærer med relevant erfaring innen spesialpedagogikk.

Stillingen som allmennlærer er 100%. Du må ha utdanning fra lærerhøyskolen som gir formell kompetanse til å undervise på hele barnetrinnet. Du bør også ha kunnskap om begynneropplæring i lesing, skriving og regning.

Vi ønsker søker som

  • Har utdanning i eller er interessert i Montessoripedagogikk
  • Er raus og setter eleven i fokus
  • Har fokus på samarbeid og ønsker å videreutvikle skolen

Vi kan tilby

  • Muligheter for etterutdanning i Montessoripedagogikk
  • Et godt arbeidsmiljø blant erfarne og dyktige medarbeidere
  • Lønn etter tariff
  • Muligheten til å bo og arbeide i «paradis»

Søknadsfrist: Så snart som mulig, eller innen 1. august.

For mer informasjon:

Kontakt rektor Kai Haug tlf. 917 11693

Epost: opdol.montessori@gmail.com / kaha@opdol.com

Hjemmeside: http://minskole.no/opdol