Tønsberg Montessori Barnehage søker styrer

Styrer for Tønsberg Montessori Barnehage. 100% fast stilling, hvorav 60% som styrer og 40% som barnehagelærer i avdeling. Mulighet for 100% stilling som styrer på sikt.

Tønsberg Montessori er en virksomhet bestående av barnehage og skole beliggende på Jareteigen i Tønsberg kommune. Virksomheten har eksistert i 27 år og er godt etablert. Vi består av barnehage med barn fra 0-6 år og grunnskole fra 1. til 10. Trinn. Barnehagen har to avdelinger og er godkjent for totalt 54 barn. Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sitt arbeid og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur harmoni og selvtillit og hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og til å finne seg sin plass i samfunnet de er en del av.

Barnehagen ligger flott til med skogen og naturen som nærmeste nabo. Det er kort vei til Horten og Tønsberg hvor det er gode muligheter for å bruke bibliotek og annet kulturliv. Det er også mulighet for å besøke gården som er tilknyttet 8. til 10. trinn ved skolen. Det er en ansatt som er dedikert til matlaging sammen med barna hver dag.

Som styrer for barnehagen vil du ha et tett samarbeid med skoleledelsen. Du vil arbeide med dedikerte medarbeidere både blant pedagoger og øvrig personale, og du vil være en del av et spennende og utviklende miljø.

Besøk gjerne vår nettside: www.jareteigen.no for nærmere informasjon.

Hva ønsker vi oss av vår nye styrer?

 • Du må ha godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer
 • Kunnskap/erfaring/tilleggsutdanning innen Montessori, eller interesse for Montessoripedagogikk
 • Gjerne utdannelse innen ledelse, eller erfaring med å lede en avdeling eller barnehage.
 • Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrighet, engasjement og evne til å inspirere
 • Tydelig og inkluderende som leder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy faglig bevissthet
 • Vilje til videreutdanning
 • Strukturert, systematisk og målrettet
 • Løsningsfokusert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Høy pedagogisk kvalitet og et tett samarbeid med Montessoriutdannelse på Høgskolen i Sørøst Norge
 • Tilrettelagt Montessorimiljø
 • Generelt gode betingelser for natur og uteliv, med blant annet tilrettelagt skogholt med gapahuk og bålplass i umiddelbar nærhet til barnehagen
 • Et dedikert personale
 • Engasjerte foreldre
 • God pensjonsordning som ivaretas gjennom vårt medlemskap i Private Barnehagers Landsforbund
 • Lønn etter PBL-tariff

Politiattest:
Den som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling.

Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 15. mars

Skriftlig søknad med referanser og CV sendes som e-post til post@montessorri.vf.no. Kopi av attester og vitnemål sendes også som e-post. Ved spørsmål ta kontakt med Torunn O. Olsen tlf. 33 38 01 33

Krav til kompetanse:
Utdanning: Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig